Vad gäller när jag bokar en stuga?

Avtal mellan hyresgäst och Mellbystrands Uthyrning vid hyra av stuga.

 Stugförmedlare är: Mellbystrands Uthyrnings- och Affärsbyrå, Brogård Mellby, 312 96 Laholm, tel 0430-250 30, www.mellbystrandsuthyrning.se

 

Som stugförmedlare är Mellbystrands Uthyrnings- och Affärsbyrå skyldiga se till att:

-  Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning

-  På avtalad inflyttningsdag får Du nyckel och karta på var stugan är belägen. Vid detta tillfälle skall Du kunna uppvisa  legitimation.

-  Stugan stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar dock inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller bort känna till.

-  Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning.

-  Du får disponera stugan från kl 14.00 avtalad ankomstdag, till kl 12.00 avresedagen om inget annat bekräftats.

 

När blir Min bokning bindande?

Både Du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen genom ett översänt hyreskontrakt. Hyreskontraktet skall skickas tillbaka inom 10 dagar underskrivet.

 

När skall Jag betala?

Förmedlingsavgift och moms betalas vid kontraktsteckning via bankgiro (10%). Resterande belopp betalas senast 20 dagar före inflyttningsdagen via bankgiro. Det går också att betala med kontanta medel inflyttningsdagen om så avtalats i förväg. Ingen nyckel lämnas till stugan förrän full betalning har skett.

 

Vad händer om Jag inte översänder hyresavtalet i tid?

Om Du inte översänder hyresavtalet i tid har vi rätt att stryka Din bokning. Om Du missar betalning av förmedlingsavgift och hyran räknas det som en avbokning från Din sida och då gäller reglerna för avbokning.

 

Vad gäller om Jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen.  Du skall förvissa dig om att Mellbystrands uthyrning har mottagit avbokningen. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan. Vi är skyldiga att bekräfta Din avbokning skriftligen. Avbokning innan hyreskontrakt har sänts är gratis. Om Du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst behöver Du inte betala mer än förmedlingsavgift och moms. Om Du avbokar mellan 40-20 dagar före avtalad ankomst måste Du betala 50% av hyran. Vid senare avbokning måste Du betala fullt pris. Om vi lyckas hyra ut stugan till någon annan återbetalar vi till Dig ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för förmedlingsavgiften och momsen.

 

Vad händer om Jag inte utnyttjar och ej avbokar stugan?

 I detta fall måste Du betala 100 % av hyran.

 

Vad har Jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda Dig en annan stuga vars skillnader mot den Du bokade är så små, så har Du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det Du betalat oss med avdrag för den nytta Du kan ha haft av stugan. I stället för att säga upp hyresavtalet kan Du begära att vi sätter ned hyran.

 

Om Du har klagomål bör Du framföra dem till oss snarast möjligt för att vi skall kunna rätta till dem eller medge nedsättning av hyran. Fel som uppstår under vistelsen bör Du anmäla omgående så att vi får en chans att rätta till det. Klagomål med krav på återbetalning av del av hyran accepteras endast i undantagsfall om det framförs under avresedagen.

 

Du har rätt att sätta någon annan i Ditt ställe och efter godkännande av oss. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen. Ombokningsavgiften är 200 kr.

 

Vad har Jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös. Borttappad nyckel ersätts med 300 kr eller vissa fall kostnaden för utbyte av lås. Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen. Du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, utöver ett barn under 3 år, än vad Du uppgav vid bokningen.

 

Du måste städa ordentligt före avresan. Bristfällig städning debiteras extra. Eventuella skador utom och inom stugan och där befintliga möbler och inventarier skall ersättas tillfyllo av hyresgästen. Kostnaden för sophantering och el ingår i hyrespriset.

 

Kostnaden för sophantering och el ingår i hyrespriset. Du skall följa gällande regler om sopsortering och vara sparsam med el förbrukning (t.ex uppvärmning av varmvatten) annars kan stugförmedlaren kräva extra betalt för detta.

 

Stugförmedlaren kan kräva deposition. Hela summan återbetalas om ingen skada har skett på huset och dess inredning och om huset är välstädat. Du som undertecknar kontraktet skall vara minst 25 år och vara en av hyresgästerna. Hos familj med barn kan lägre ålder accepteras hos undertecknaren.

 

Vad får jag inte göra?

För att minska risken med allergiproblem får Du inte röka inomhus. Hundar och andra husdjur är inte tillåtna utan särskilt tillstånd. Husvagn eller tält får ej uppsättas på mark tillhörig fastigheten.

 

Hemsida till Mellbystrands Uthyrning av stugor