Härliga Hjörnered och Hjörneredssjön vid Lagan i Sydhalland 

med möjlighet att vandra, cykla, rida, fiska, paddla kanot, campa och hyra stugor.

Upplevelser och friluftsaktiviteter i natur med den stora sjön Hjörnered i en gammal kulturbygd.

Hjörneredssjön är en del av Lagan

 

Hjörneredssjön ligger 10 km öster om Laholm i Sydhalland.

Hjörneredssjön bildades 1922 genom att vattnet i Lagan dämdes upp 11 m. Den bildade sjön är 325 ha stor. Det ledde till att många små gårdar försvann under vattnet. Ursprungligen fanns det 5 mindre sjöar.

Den stora sjön har åtskilliga små holmar. Holmarna kan man paddla ut till med kanoter, som man kan hyra.

 

I Hjörnereds området finns 3 olika vandringsleder av olika längd, som passerar förbi olika utflyktsmål och rastplatser. Stigarna går genom omväxlande natur av löv- och granskog, hagmarker med betande djur, slät mark och kuperad mark med klippor samt vatten.

 

Utsikt över Hjörneredssjön

Kanotister i Hjörneredssjön

Receptionen vid sjön. Tel 0430-60122 eller 070-249 26 90.

Kanoter, som går att hyra

I   I  Midsommardalen finns branta klippartier. Man kan krypa ned i Midsommargrottan med hjälp av en stege. Den omgivande naturen består bl.a. av vacker bokskog.

Vippentorpet är en ryggåsstuga från slutet av 1600 talet.

Vippentorpets kaffestuga.

Information om Ysby, Karsefors, Hjörnered

 

Härliga Hjörnered- Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Laholm om Härliga Hjörnered

Information  i servicestugan "Receptionen" vid sjön, som är öppen under april till oktober. Tel 0430-60122 eller 070-249 26 90.

 

Destination Ysby-Hjörnred

Natur kultur upplevelser

 

Laholms turist

Laholms  Turistbyrå, tel 0430-154 50

 

Vippentorpets

kaffestuga

beläget vid

Vippentorpet

www.vippentorpet.se, vippentorpet@telia.com

 

Servering av kaffe, läsk och våfflor

Öppet

maj-juni   lördag- söndags eftermiddagar

juli          torsdag- söndags eftermiddagar

augusti   lördag-söndags  eftermiddagar

 

Tel 0430- 430 28, 0705- 797717 

 

Hemsida till Mellbystrands Uthyrning av stugor