Lugnarohögen och Flintarpsskatten i Hasslöv - en gammal bygd med anor från bronsåldern.

Lugnarohögen och mor Annas stuga, som innehåller en utställning

 Lugnarohögen - 2700 år gammal skeppssättning från bronsåldern

Hasslöv finns Lugnarohögen med en skeppssättning i ett valv under jorden. I anslutning till skeppssättningen finns ett litet museum med modeller, tidslinje med små människofigurer och andra modeller. Allt anordnat på ett pedagogiskt och trevligt sätt så att det även kan intressera barn.

Skeppsättningen under mark

Spelning på gamla instrument vid firandet av midsommarsolståndet. På bilden finns även en solskiva

Bakgrund till Lugnarohögen

En dag 1926 passerade kyrkoherden Viktor Ewald torpet Lugnaro i Hasslöv.  Han blev upprörd över den nedskräpade och förstörda fornlämningen på tomten. Något måste göras.

Ewald ledde genomgrävningen gravhögen med hjälp av Riksantikvarieämbetet. Ewald fick penninghjälp hjälp av en rad framstående personer, bland Ludvig Nobel i Båstad.  I botten fann man en åtta meters skeppssättning och en liten stenkista. En skeppssättning inuti en gravhög hade aldrig tidigare påträffats. Sensationen var ett faktum. Riksantikvarien tillkallades.  Mor Johanna och hennes dotter övertalades att sälja torpet Lugnaro till Vitterhetsakademin för tusen kronor mot att de fick bo kvar på livstid.

 Ett valv konstruerades för att skydda skeppssättningen. Högen byggdes upp igen. En tunnel grävdes från mor Johannes stuga. Det går således att besöka skeppssättningen under markytan. Den elfte juni 1927 var det dags för högtidlig invigning i närvaro av kronprinsen sedermera kung Gustav VI Adolf.

 År 2000 var det återinvigning av Lugnaro högen med en hel ny utställning i den lilla stugan. Den visar på ett mycket trevligt och lärorikt sätt på  vad som har funnits i skeppssättningen.

Det finns också en tidslinje med små lerfigurer som visar hur många generationer människor som har funnits på 2700 år.  

 ←Hemsidan

Vad har man funnit i gravhögen?
  • En 8 m lång skeppssättning.
  • En kista med urna, som bl.a. innehöll människoben och tre bronsföremål: en miniatyrdolk, en utsirad pincett och en syl.
  • Sammanlagt har man funnit 4 personer i högen. 
 I det lilla museet visas bl.a. en tidslinje i form av antal personer som funnits under 2700 år.

Plats, ort och öppettider

Lugnarohögen, Hasslöv, Laholm.

Skeppssättningen och det lilla musee´t ligger  i närheten av  väg  115, som går mellan motorvägen E6 vid Östra Karup och Våxtorp. Skeppssättningen ligger i byn Hasslöv vid Lugnarovägen vägen,  som leder mot Vindrarp.

     
     
     
     

Hasslövs gamla lanthandel och Flintarpskatten

I Hasslöv finns också en hembygdsgård, som har varit en gammal lanthandel. Den är full med gamla saker från gamla tider. I ett litet uthus finns en utställning om Flintarpskatten.

Flintarpsskatten

År 1928 fann bonden Gotthard Nilsson silvermynt på sina åkrar i Flintarp vid höstplöjning. Vid närmare undersökning fann man 237 mynt som samtliga består av silverdinarer från det romerska riket. De präglades mellan åren 54-211 efter Kristi födelse. (Mynten förvaras på myntkabinettet i Stockholm).

 Att mynten påträffades just i Hasslöv är inte så konstigt då trakten tidigt har attraherat människorna. Redan under bronsåldern (1800 –500 f. Kr) har området intagit en central ställning. Det stora antalet gravhögar vittnar om en tät och sammanhängande bebyggelse mellan Stensån och Hallandsås.

Under förhistorisk tid var det inte möjligt att resa längs kusten eftersom området  mellan Hasslöv  och Skottorp utgjordes av en större havsvik. Även om det skett en successiv landhöjning har Stensån breda flöde bildat ett besvärligt hinder långt fram i tiden. Det enda något så när säkra passagen har varit strax öster om kyrkan där å fåran pressas samman till ett smalt flöde och gjort det möjligt att vada över ån.

←Hemsidany