Här kan du boka stuga. Vi erbjuder dig ett stort utbud av stugor i Mellbystrand och Skummeslöv och nära även till Båstad, Laholm och Halmstad.  Här bjuds du på långa barnvänliga stränder, cykelleder, fiske och golf.Vi har allt från små enkla stugor på 16 Kvm till stora villor med hög standard.

Boka stugor schema 2018

Klicka på den röda länkan i schemat nedan för resp. stugnummer som du är intresserad av att boka och du hittar flera bilder på stugan och mer beskrivning om din valda stuga. Pris per vecka innebär att stugan är ledig.
Hyrespriset gäller per vecka. Inga övriga tillägg tillkommer.
Slutstädning och sängkläder och handdukar ingår inte i hyrespriset.
Veckan avser från lördag till lördag.
Stuga nr
YtaBäddar
Avstånd strandHusdjurvecka 22vecka 23vecka 24vecka 25vecka 26vecka 27vecka 28vecka 29vecka 30vecka 31vecka 32vecka 33vecka 34vecka 35vecka 36Stuga nr
NORRA MELLBYSTRAND
22NM

50+20+152+2+3700nej590022NM
24NM502+2+1250nej680024NM
35NM656800ja35NM
36NM405200ja3500350036NM
38NM7041100nej450045004500450050004500450045004500
49NM6051100nej390039003900590049NM
55NM202+2250nej340034003400340034003400390039003900340034003400340055NM
62NM16475nej190019002100270027002900290029002900240019001900190062NM
32NM6330nej2900290029002400190019001900
99NM1106+2150nej550055006500750095009500
95008500750099NM
MELLERSTA MELLBYSTRANDYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
14MM97+25+106+2+2950nej700070007000850085001150011500950095009500
15MM55+104+3800nej58006300680015MM
27MM1106(+1)800ja4900490049009900850080007500700027MM
44MM62+18+84+4+2200nej44MM
75MM803+2200ja490064005400540075MM
76MM702+2240ja
82MM708150nej890082MM
90MM1404+2+2+1100ja11500115001050090MM
93MM964+2200nej93MM
104MM525+1600ja6200
104MM
SÖDRA MELLBYSTRANDYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26 V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
28SM70+104+2+2600nej420042004200580028SM
33SM555(+2)500nej33SM
78SM452+2+(1)600nej44004400490049004400440044004400
105SM63+123+2+2100nej1050010500105SM
112SM1306+1250nej105001050010500112SM
NORRA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
11NS100+17+104+3+2(+1)600nej1050011NS
23NS402+2400nej350035003500350045006200520048004300430023NS
34NS706+2300nej420042004600420052008800880078006800580034NS
46NS60+104+2800nej46NS
72NS505600nej35003500350035005400490049004900490072NS
91NS35+102+2+(1)700ja3500350035003500450045003500350091NS
94NS55+102+3800ja350044004900540059006400640054005400490094NS
106NS60(+15)4+2(2+2)1000ja590049004900106NS
MELLERSTA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
56MS707+2150nej7200720062005200520056MS
SÖDRA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24 V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
17SS5951200nej4800580068007800580048004800480017SS
41SS1068+2200nej6900 990041SS
42SS45+102+2+2800nej5300630049004900420042SS
52SS50+104+2800nej4200420042004800580048004200420052SS
53SS45+104+2+2800ja440044004900540059004900490044004400440053SS
63SS454+21100nej4200470052006700570052004700420063SS
69SS454700nej590069SS
83SS604+11000ja630083SS
Hjörnered1309100ja59005900590059005400540054005400
Stuga nr
Yta
m2
Bäddar
Avstånd strandHundvecka 22vecka 23vecka 24vecka 25vecka 26vecka 27vecka 28vecka 29vecka 30vecka 31vecka 32vecka 33vecka 34vecka 35vecka 36Stuga nr
Lägem2stmeterprisprisprisprisprisprisprisprisprisprisprisprisprisprispris