Här kan du boka stuga. Vi erbjuder dig ett stort utbud av stugor i Mellbystrand och Skummeslöv och nära även till Båstad, Laholm och Halmstad.  Här bjuds du på långa barnvänliga stränder, cykelleder, fiske och golf.Vi har allt från små enkla stugor på 16 Kvm till stora villor med hög standard.

Boka stugor schema 2019

Klicka på den röda länkan i schemat nedan för resp. stugnummer som du är intresserad av att boka och du hittar flera bilder på stugan och mer beskrivning om din valda stuga. Pris per vecka innebär att stugan är ledig.
Hyrespriset gäller per vecka. Inga övriga tillägg tillkommer.
Slutstädning, sängkläder och handdukar ingår inte i hyrespriset men kan bokas av oss.
Veckan avser från lördag till lördag.
Stuga nr
YtaBäddar
Avstånd strandHusdjurvecka 22vecka 23vecka 24vecka 25vecka 26vecka 27vecka 28vecka 29vecka 30vecka 31vecka 32vecka 33vecka 34vecka 35vecka 36Stuga nr
NORRA MELLBYSTRAND
21NM45+10+182+2+31700nej44004400440044005400640064006400540054004400440021NM
22NM

50+20+152+2+3700nej790022NM
35NM656800ja35NM
36NM405200ja42004200490042004200420036NM
49NM6051100nej42004200420049NM
55NM202+2250nej34003400340034003400390039003900340034003400340055NM
62NM16475nej190019002100270027002900290029002900240019001900190062NM
32NM6330nej290029002900240019001900190032NM
99NM1106+2150nej65006500650095001150085007500650099NM
MELLERSTA MELLBYSTRANDYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
15MM55+104+3800nej15MM
27MM1106(+1)800ja49004900490069008900850080007500700027MM
31MM1004+(1)750ja490049004900490059005900690059004900490031MM
44MM62+18+84+4+2200nej44MM
75MM803+2200ja4900490059007400740064005400540075MM
76MM702+2240ja76MM
82MM708150nej9900990082MM
90MM1404+2+2+1100ja115001050090MM
104MM525+1600ja104MM
SÖDRA MELLBYSTRANDYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26 V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
33SM555(+2)500nej33SM
78SM452+2+(1)600nej4200420042004500420042004200420078SM
105SM63+123+2+2100nej85008500105SM
112SM1306+1250nej112SM
NORRA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
11NS100+17+104+3+2(+1)600nej11NS
23NS402+2400nej420042004200420023NS
34NS706+2300nej480048004800880088008800780048004800480034NS
37NS43+(36)2+2200nej70007000700037NS
46NS60+104+2800nej46NS
72NS505600nej390039003900540054005400490049004900490072NS
85NS654800nej650055004500450085NS
91NS35+102+2+(1)700ja4200420042004200
540049004200420091NS
94NS55+102+3800ja3500440049006900640054005400490094NS
97NS 1747+1100nej
106NS60(+15)4+2(2+2)1000ja106NS
MELLERSTA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
56MS707+2150nej7200720062005200520056MS
SÖDRA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24 V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
17SS5951200nej480048005800780048004800480017SS
41SS1068+2200nej1090041SS
42SS45+102+2800nej630042SS
52SS50+104+2800nej420042004200480069006400540048004200420052SS
53SS45+104+2+2800ja440044004900590059005900490049004400440053SS
63SS454+21100nej42004200420052006900540042004200420063SS
65SS45+15+154+2+(1)800nej590059006900690059004900490065SS
83SS604+11000ja42004200420048006800580048004200420083SS
98h1309100ja390039003900490059005900590059005400540054005400Hjörnered
70 Hemmeslöv13081100nej8900990099009900
Stuga nr
Yta
m2
Bäddar
Avstånd strandHundvecka 22vecka 23vecka 24vecka 25vecka 26vecka 27vecka 28vecka 29vecka 30vecka 31vecka 32vecka 33vecka 34vecka 35vecka 36Stuga nr
Lägem2stmeterprisprisprisprisprisprisprisprisprisprisprisprisprisprispris