Här kan du boka stuga. Vi erbjuder dig ett stort utbud av stugor i Mellbystrand och Skummeslöv och nära även till Båstad, Laholm och Halmstad.  Här bjuds du på långa barnvänliga stränder, cykelleder, fiske och golf.Vi har allt från små enkla stugor på 16 Kvm till stora villor med hög standard.

Boka stugor schema 2022

Klicka på den röda länkan i schemat nedan för resp. stugnummer som du är intresserad av att boka och du hittar flera bilder på stugan och mer beskrivning om din valda stuga. Pris per vecka innebär att stugan är ledig.
Hyrespriset gäller per vecka. Inga övriga tillägg tillkommer.
Slutstädning, sängkläder och handdukar ingår inte i hyrespriset men kan bokas av oss.
Veckan avser från lördag till lördag.
Stuga nr
YtaBäddar
Avstånd strandHusdjurvecka 22vecka 23vecka 24vecka 25vecka 26vecka 27vecka 28vecka 29vecka 30vecka 31vecka 32vecka 33vecka 34vecka 35vecka 36Stuga nr
NORRA MELLBYSTRAND
18NM35+154300ja530053006300630073006300630050005000
36NM405200ja69006900590036NM
45 NM503-6450ja59005900
48nm6061100nej590079006900
49NM6051100nej420059006900690059005900490049NM
102NM50+306350nej
MELLERSTA MELLBYSTRANDYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
15MM55+104+3800nej15MM
19MM55+10+152+2+2900nej6400740074006400
20MM60+12+108800nej
27MM1106(+1)800ja79007900790010900990089007900790027MM
38MM70+7714700nej
44MM62+18+84+4+2200nej44MM
58MM382+2+2Ja
75MM803+2200ja69006900690079004900490075MM
82MM708150nej11900990082MM
90MM1404+2+2+1100ja14500125001250090MM
93MM964+2200nej93MM
104MM525+1600ja104MM
SÖDRA MELLBYSTRANDYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26 V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
21sm45650ja
78SM452+2+(1)600nej49004200
420042004200
78SM
96NS1002+2+5200nej90001400014000140001200012000
105SM63+123+2+2100nej95009500105SM
NORRA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
23NS402+2400nej6200520042004200420023NS
34NS706+2300nej8800880079007900690034NS
32NS65+127+(1)300ja109009900890089008900
37NS43+(36)2+2200nej37NS
46NS60+104+2800ja46NS
67NS75+102+2+2+2100nej1200014000
72NS505600nej72NS
85NS654800nej85NS
88NS97+24+159350nej7900790079009000129001290099009900990088NS
91NS35+102+2+(1)700ja4200420042004900
69006900590049004900490091NS
94NS55+102+3800ja4200420049006900590049004900490094NS
97NS 1745+2100nej
106NS60(+15)4+2(2+2)1000ja79007900106NS
33SS352+2500nej790079007900790033SS
MELLERSTA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
56MS707+2150nej56MS
69NS404+175nej7900790079007900790059005900
SÖDRA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24 V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
52SS50+104+2800nej4200420042006400640054003900390052SS
53SS45+104+2+2800ja3900390039005900490049003900390053SS
54SS40+12+82+2+2800nej5900
57SS160+25+151550nej2500025000
63SS454+21100nej42004200590069006900590042004200420063SS
83SS604+11000ja740083SS