Här kan du boka stuga. Vi erbjuder dig ett stort utbud av stugor i Mellbystrand och Skummeslöv och nära även till Båstad, Laholm och Halmstad.  Här bjuds du på långa barnvänliga stränder, cykelleder, fiske och golf.Vi har allt från små enkla stugor på 16 Kvm till stora villor med hög standard.

Boka stugor schema 2023

Klicka på den röda länken i schemat nedan för resp. stugnummer som du är intresserad av att boka och du hittar flera bilder på stugan och mer beskrivning om din valda stuga. Pris per vecka innebär att stugan är ledig.
Hyrespriset gäller per vecka. Inga övriga tillägg tillkommer.
Slutstädning, sängkläder och handdukar ingår inte i hyrespriset men kan bokas av oss.
Veckan avser från lördag till lördag.
Stuga nr
YtaBäddar
Avstånd strandHusdjurvecka 22vecka 23vecka 24vecka 25vecka 26vecka 27vecka 28vecka 29vecka 30vecka 31vecka 32vecka 33vecka 34vecka 35vecka 36Stuga nr
NORRA MELLBYSTRAND
22NM71000nej840084008400
36NM405200ja36NM
45 NM503-6450ja
48nm6061100nej490059005900840084008400840079007900
49NM6051100nej39003900390049005900590059005900590049004900390049NM
100NM909300nej
101NM605200ja700010500
102NM50+306350nej7900
MELLERSTA MELLBYSTRANDYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
15MM55+104+3800nej15MM
20MM60+12+108800nej
27MM1106(+1)800ja7900790079001090010900109007900790027MM
38MM70+7714700nej
44MM62+18+84+4+2200nej44MM
75MM803+2200ja59005900690079008400790059004900490075MM
82MM708150nej11900990082MM
93MM964+2200nej93MM
SÖDRA MELLBYSTRANDYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26 V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
25SM902+1+4700nej490049004900840084007900690049004900
39SM402+2700ja4900490049005900690069006900690069006900490049004900
40SM908800nej
73SM75+1598006500 9500950095007500750065006500
78SM452+2+(1)600nej49004200
420042004200
78SM
NORRA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
23NS402+2400nej54005400740074007400740074007400
24SM1409 +(2)200nej1450012500105001050010500
26SM1002+2200ja49005900
34NS706+2300nej49004900490076009400790079007900690034NS
32NS65+127+(1)300ja7900790079001180011800
7900790079007900
37NS43+(36)2+2200nej37NS
46NS60+104+2800ja840084007900590046NS
72NS505600nej49004900490069006900690069006900690069006900590049004900490072NS
76NS1406+(2)300nej1150011500115009500950095009500
88NS97+24+159350nej7900790079009000990089008900890088NS
91NS35+102+2+(1)700ja4200420042004900
69006900690069006900590049004900490091NS
97NS 1745+2100nej
106NS60(+15)4+2(2+2)1000ja106NS
33SS352+2500nej790079007900790033SS
MELLERSTA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
56MS707+2150nej56MS
68MS20230Nej1400kr/natt
SÖDRA SKUMMESLÖVYtaBäddarAvstånd strandHusdjurV 22V 23V 24 V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36
51SS60+106800nej840084008400
52SS50+104+2800nej42004200420064007400740074006400640054003900390052SS
53SS45+104+2+2800ja39003900390069006900690069006900690049003900390053SS
54SS40+12+82+2+2800nej
57SS160+25+151550nej25000
59SS1007400Nej9900990099009900
63SS454+21100nej4200420059006900590042004200420063SS
83SS602+21000Ja590079007900